Nawiewniki okienne

Nawiewnik jest małym urządzeniem montowanym najczęściej w oknie zapewniając świeże powietrze i odpowiednią wentylację.
Rodzaje nawiewników:

Nawiewniki higrosterowane 

Samoczynnie reagują na nadmiar wilgoci w pomieszczeniach, użytkownik nie musi pamiętać o ich otwieraniu i przymykaniu.W nawiewnikach higrosterowanych zamontowany jest czujnik który zmienia przepływ powietrza stosownie do wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Nawiewniki ciśnieniowe – samoregulujące

Strumień powietrza uzależniony jest od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Nawiewniki ciśnieniowe są wyposażone w blokadę która nie pozwoli na zwiększenie przepływu powietrza (np. przy silnym wietrze).

Nawiewniki sterowane ręcznie 

Jest to rodzaj nawiewników regulowanych manualnie. Użytkownik sam decyduje o ilości dostarczonego powietrza, zmieniając położenie przepustnicy.

Pol Door - serwis okien i drzwi Staszów

Zalety stosowania nawiewników: 

  • czyste, świeże powietrze
  • skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci , grzybów, pleśni
  • zdrowy mikroklimat w pomieszczeniach dzięki eliminacji zanieczyszczeń toksycznych
  • mniejsze ubytki ciepła niż przy tradycyjnym wietrzeniu
  • brak zjawiska ciągu wstecznego z kratek wentylacjnych
  • automatyczna wymiana powietrza
  • brak konieczności zasilania